م مروری بر فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص استعمال مشروبات الکلی - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

مروری بر فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص استعمال مشروبات الکلی

جمعه 14 مهر‌ماه سال 1391

استعمال مشروبات الکلی در اسلام هر چند کم و ناچیز ممنوع و حتی نسبت به نوشیدن یک قطره از مسکرات، هشتاد تازیانه مجازات تعیین شده است.

اهمیت این مساله تا بدانجاست که مراجع عظام تقلید در توضیح المسایل خود ˈشرابˈ را در ردیف نجاست و در کنار مردار، خون، سگ و خوک، کافر و حیوان نجاست خوار قرار داده اند.

نوشیدن مسکرات از سوی هیچ یک از مراجع عظام تقلید بر اساس آنچه در آیات قرآن کریم به صراحت آورده شده، مورد تایید نیست و این بزرگان بر حرام بودن شراب متفق القول هستند.

امام خمینی (ره) در رساله خود در بخش نجاسات درباره مشروبات الکلی اینگونه فتوا داده است که ˈشراب و هر چیزی که انسان را مست می‏کند، چنانچه به خودی خود روان باشد، نجس است و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد، اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود، پاک است.

امام خمینی (ره) همچنین می فرمایند: ˈاگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید حرام، ولی نجس نیست، مگر آنکه معلوم شود که مست کننده است. و اگر به واسطه پختن جوش بیاید،خوردنش حرام است، ولی نجس نیست.ˈ

ایشان همچنین آورده اند که ˈخرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیاید، پاک و خوردن آنها حلال است.ˈ

رهبر معظم انقلاب نیز در بخش احکام مسکرات در پاسخ به این سوال که آیا مشروبات الکلی نجس است؟، فتوا داده اند ˈمشروبات مست کننده بنا بر احتیاط نجس است.ˈ

ایشان همچنین در رابطه به این سوال که آب انگور و خرمایی که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولی مست کننده نیست، چه حکمی دارد؟، پاسخ دادند که ˈخوردن آن حرام است ولی نجس نیست.ˈ

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‏شود که اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن یک یا چند حبه انگور باشد، آنچه بعد از جوشاندن باقی می‏ماند حرام است. آیا این سخن صحیح است؟ پاسخ داده اند که ˈاگر حبه‏های انگور بسیار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود به طوری که آب انگور بر آن صدق نکند، حلال است. ولی اگر حبه‏های انگور به تنهایی به وسیله آتش جوشانده شود خوردن آن، حرام است.ˈ

سوال دیگر در این رابطه از ایشان اینگونه مطرح شده است که امروزه از الکل (که در واقع مسکراست) برای ساخت بسیاری از داروها بخصوص داروهای نوشیدنی، عطرها بویژه انواع ادکلن‏هایی که از خارج وارد می‏شوند، استفاده می‏کنند. آیا به افراد آگاه یا جاهل به مساله اجازه خرید و فروش و استفاده و بهره‏گیری های دیگر از آنها را می‏دهید؟

رهبر معظم انقلاب پاسخ فرمودند که ˈالکل‏هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند، محکوم به طهارت هستند، و خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده‏اند اشکال ندارد.ˈ

آیت الله مکارم شیرازی ازدیگر مراجع عظام تقلید در توضیح المسایل خود در رابطه با مشروبات الکلی اینگونه فتوا داده است که ˈشراب و هر مایعی که انسان را مست می کند نجس است بنابراحتیاط واجب، اما اگر مثل بنگ و حشیش باشد که مخدر و مستی آور است و ذاتا مایع نیست پاک است، هر چند آن را با آب مخلوط کنند و به صورت مایع درآورند، ولی استعمال آن به هر حال حرام است.ˈ

ایشان همچنین آورده اند که الکل هایی که ذاتا قابل شرب نیست یا جنبه سمی دارد نجس نیست، ولی هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد نوشیدنش حرام است و احتیاطا حکم نجس دارد.

ایشان همچنین در توضیح المسایل خود عنوان کرده اند که هرگاه آب انگور به خودی خود جوش آید (جوش آمدنی که معمولا مقدمه شراب شدن است) نجس و حرام است، ولی اگر با حرارت آتش یا غیر آن به جوش آید نجس نیست، ولی خوردنش حرام است. همچنین آب خرما و مویز و کشمش، بنابر احتیاط واجب.

ایشان همچنین در مورد خوردن آبجو نیز فتوا داده اند که مشروب الکی که از جو گرفته می شود و به آن ˈآبجوˈ می گویند حرام و از جهت نجاست مانند شراب است، ولی آبی که برای خواص طبی از جو می گیرند و به آن ˈماء الشعیرˈ می گویند و ابدا مسکر نیست، پاک و حلال است.

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از مراجع عظام تقلید نیز در بخش ˈشرابˈ توضیح المسایل خود اظهار داشته اند که شراب و هر چیزی که انسان را مست کند، چنانچه به خودی خود روان باشد، نجس است و اگر مثل بنگ و حشیش، روان نباشد اگرچه چیزی در آن بریزند که روان شود، پاک است.

ایشان همچنین آورده اند که ˈالکل سفید و طبی که الکل خالص است و مصارف طبی دارد پاک است. مگر اینکه از شراب و فقاع گرفته شده باشد که در این صورت نجس است. همچنین مواد پاک کننده دیگر که از مشتقات الکل است و در مراکز درمانی کاربرد دارد پاک است. همچنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمی است و کاربرد صنعتی دارد پاک است. ادکلن و مواد صنعتی دیگر نیز که مشتمل بر الکل است پاک هستند.

آیت الله فاضل لنکرانی همچنین آورده اند: ˈاگر انگور و آب انگور به خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید خوردنش حرام ولی نجس نیست و خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک، و خوردن آنها حلال است.ˈ

ایشان در رابطه با ˈفقاعˈ نیز فرمودند: فقاع که از جو گرفته می شود و به آن آب جو می گویند نجس است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می گیرند و به آن ماءالشعیر می گویند پاک است.

آیت الله نوری همدانی نیز اینگونه فتوا داده اند که شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند، چنانچه به خودی خود روان باشد، نجس است. و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد، اگرچه چیزی در آن بریزند که روان شود، پاک است.

ایشان همچنین فتوا داده اند که ˈاگر آب انگور بخودی خود جوش بیاید نجس است و اگر به واسطه پختن جوش بیاید، خوردنش حرام است ولی نجس نیست. و اگر به واسطه جوشاندن به آتش، دو سوم آن کم شود حرام بودن آن نیز برطرف می شود.ˈ

خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند، پاک و خوردن آنها حلال است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که از آنها اجتناب کنند.

آیت الله نوری همدانی درباره ˈفقاعˈ نیز آورده اند که فقاع که از جو گرفته می شود و به آن آبجو می گویند نجس است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می گیرند و به آن ماء الشعیر می گویند، پاک است.

آیت الله صافی، آیت الله سیستانی، آیت الله سبحانی و آیت الله مظاهری، از دیگر مراجع عظام تقلید هستند که در رابطه با شراب و مصرف مشروبات الکلی نظراتی مشابه آنچه در مطالب بالا ذکر شد، دارند و تاکید و دقت این بزرگان در ارایه احکام نشان دهنده تاثیرات مخرب این مسکر بر جسم و روان انسان است.منبع:ایرنا
http://irna.ir/fa/News/386299/فرهنگی/مروری_بر_فتاوای_مراجع_عظام_تقلید_در_خصوص_استعمال_مشروبات_الکلی