م لزوم پرداخت غرامات - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

لزوم پرداخت غرامات

یکشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1394

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۸۴۶

شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۵


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 

شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴ 
  

۴۰۳

شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می­گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت  ثمن  مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

نظریه شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج  می‌باید با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9119