م واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1395

یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. 

 واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

مقاله 1، دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 9-32

XMLاصل مقاله (249 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عادل ساریخانی* ؛ اسماعیل آقا بابا بنی

چکیده

یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون‌گذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

کلیدواژگان

واژگان کلیدی: اعدام؛ تعزیر؛ فساد در زمین؛ مجازات؛ حق حیات

عنوان مقاله [English]

A Research in Islamic Jurisprudences’ documents on Ta’ziri Execution

چکیده [English]

One of the issues raised in criminal law based on Islamic Jurisprudence is the justifiability or unjustifiability of Ta’Ziri execution. In spite of the fact that legislator does not provide Ta’Ziri execution in the categories of Article19  of the Penal Code , in practice some punishments in other penal  statutes, particularly in drug-related crimes, are intended to be compatible with Ta’ziri punishment. However, the principles and ideas of Islamic Jurisprudence do not acknowledge the Ta’Ziri execution. Considering the possible basis for the legitimacy of Ta’Ziri execution, the issue will be discussed according to the Islamic jurisprudence. This paper is to come to the conclusion that Ta’Ziri execution has not an acceptable documentary basis ،and the right to life cannot be ignored due to social interests.

کلیدواژگان [English]

Key words: Execution, Ta’Zir, Corruption on earth, Punishment, the Right to Life

منبع:http://jclr.atu.ac.ir/article_838_196.html

برچسب‌ها: اعدام تعزیری