م شهرک‌های صنعتی - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

شهرک‌های صنعتی

یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1395

ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴   

 مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۸۸۷

شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 

شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸


۴۴۴

شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴

سؤال

آیا کلمه «شهرکها» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ شامل شهرکهای صنعتی نیز می­گردد ؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می‌باشد.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11540