م تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵ - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵

دوشنبه 8 آذر‌ماه سال 1395
تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵ 
 مرجع تصویب: هیات وزیران 
شماره ویژه نامه: ۹۱۳
چهارشنبه،۳ آذر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۹

تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵ 
شماره۱۰۶۵۴۵/ت۵۳۷۴۰هـ                                                           ۱۳۹۵/۸/۲۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار  از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۲۶ به پیشنهاد شورای ­عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه­بندی 
مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵ 
مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال تعیین می‏شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12766