م نکاتی در مورد دیه سال ۹۶ - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

نکاتی در مورد دیه سال ۹۶

چهارشنبه 2 فروردین‌ماه سال 1396

با توجه به ماده ی ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛ نرخ دیه برای سال ۱۳۹۶   
نکاتی در مورد دیه سال ۹۶

 تعیین نرخ دیه برای سال ١٣٩٦

*با توجه به ماده ی ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛ نرخ دیه برای سال ۱۳۹۶ و بر مبنای یکی از احشام ثلاثه (سه گانه)؛ یعنی شتر؛ (به تعداد ۱۰۰ نفر شتر)؛ مبلغ (۲۱۰) میلیون تومان، در ماه های غیر حرام تعیین شد.

*طبیعتاً، در ماه های حرام و بر اساس ماده ی ۵۵۵ همان قانون، به مبلغ فوق، به میزان ثلث دیه ی کامله؛ یعنی یک سوم نیز، از باب تغلیظ دیه (یعنی، معادل ریالی ۳۳ نفر شتر)، اضافه می شود. که در این صورت، نرخ دیه ی متعلقه، برای نفس، عبارت از (۲۸۰) میلیون تومان خواهد بود.

*ماده ی ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی:


"موارد دیه ی کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال، توسط رئیس قوه ی قضاییه به تفصیل، بر اساس نظر مقام رهبری، تعیین و اعلام می شود".

*مادّه ی ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی:

"هر گاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه، هر دو در ماه های حرام "محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه" یا در محدوده ی حرم مکه، واقع شود، خواه جنایت عمدی، خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه ی نفس، یک سوم نیز افزوده می شود. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک، مشمول حکم تغلیظ دیه نیست".

*بنابراین، اگر رفتار مرتکب، مثلا: راننده ی متخلف، و فوت مجنی علیه، مثلا: سرنشین وسیله ی نقلیه یا عابر پیاده، در یکی از ۴ ماه حرام: (محرم، رجب، ذی القعده، و ذی الحجه) اتفاق بیافتد؛ دیه متعلقه، بر مبنای شتر و با احتساب دیه ی کامله ی نفس و مقدار دیه ای که از باب تغلیظ در نظر گرفته می شود؛ مجموعا (۲۸۰) میلیون تومان خواهد بود.

*گفتنی است که تغلیظ دیه؛ یعنی اضافه شدن یک سوم به دیه ی کامله؛ فقط در "قتل" مصداق دارد؛ نه جراحات و صدمات مادون قتل.


منبع:

http://www.yjc.ir/fa/news/6013151