م تهدید، تشویق،ترغیب و تسهیل در آدم ربایی /معاون یا مباشر - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

تهدید، تشویق،ترغیب و تسهیل در آدم ربایی /معاون یا مباشر

شنبه 3 تیر‌ماه سال 1396

معاونت در آدم ربایی:

تهدید، تشویق،ترغیب و تسهیل در آدم ربایی /معاون یا مباشر


برخی اما قائل به تفکیک شده اند و معتقدند که اگر معاونت از نوع ترغیب و تشویق و یا تهدید باشد البته تهدیدی که به حد اکراه نرسد، در حکم مباشرت است اما اگر تسهیل جرم باشد معاون محسوب می شود و در حکم مباشرت نیست   
 معاونت در آدم ربایی:
طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تهدید تشویق ترغیب و تسهیل جرم معاونت در جرم محسوب می شودو در قانون تعزیرات در ماده ۶۲۱ مجازات آدم ربایی چه شخصا یا توسط دیگری فردی را برباید تعیین شده است .اگر فرد توسط دیگری اقدام به ربودن شخصی در برخی از مصادیق با صور معاونت در جرم مشترک است که بررسی آن می پردازیم. در خصوص ترغیب و تشویق مرحوم علی آبادی بیان معتقد است،اگر کسی دیگری را ترغیب و تشویق نماید که آدم ربایی انجام دهد، علی القاعده ترغیب کننده معاون محسوب می شود ولی قانونگذار حکمش را حکم مباشر قرار داده است».
برخی اما قائل به تفکیک شده اند و معتقدند که اگر معاونت از نوع ترغیب و تشویق و یا تهدید باشد البته تهدیدی که به حد اکراه نرسد، در حکم مباشرت است اما اگر تسهیل جرم باشد معاون محسوب می شود و در حکم مباشرت نیست.
طبق این نظر مصادیق معاونت را به دو دسته می توان تقسیم کرد :
یک دسته از مصادیق معاونت صرفاً به شخص کمک می کند تا جرم را انجام دهد. مثل تهیه وسایل مجرمانه، راهنمایی و.. ؛ در این جا خود مرتکب قصد و انگیزه ارتکاب جرم دارد معاون تحریک و تشویق و ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم نمی کند بلکه فقط زمینه ارتکاب جرم را تسهیل می کند مانند اینکه وسیله ای برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار دهد. یک دسته از مصادیق معاونت در شخص ایجاد انگیزه مجرمانه می کند تا جرمی را مرتکب شود.مانند  تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید
برخی گفته اند اگر معاونت از نوع دوم باشد یعنی کسی دیگری را به جرم آدم ربایی تحریک، ترغیب و تشویق کند، این معاونت،در حکم مباشرت محسوب می شود. چون معاون قصد ارتکاب جرم آدم ربایی دارد و برای رسیدن به این هدف دیگری را تحریک و تشویق و نهایت امر ایجاد انگیزه ارتکاب جرم می کند. در این صورت معاون فاعل معنوی است لذا مباشر محسوب می شود.
در حالیکه در نوع اول شخص معاون خودش قصد آدم ربایی ندارد و ایجاد انگیزه برای مرتکب یا مباشر نمی کند،
قانون گذار گفته در ماده ۶۲۱ بیان می کند (شخصاً یا توسط دیگری کسی را برباید)؛آیا «تهدید» صدق «توسط دیگری» می کند یا نه؟ در ماده ۶۲۱ تهدید به صورت مطلق گفته شده است چه این که تهدید قابل تحمل باشد یا این که قابل تحمل نباشد و موجب اکراه گردد. یعنی هر دو را شامل می شود. ولی با توجه به ماده ۱۲۶ که می گوید اگر کسی اکراه کند خودش مباشر محسوب می شود، تهدید به معنای قابل تحمل بودن است نه غیرقابل تحمل؛ چون اگر تهدید غیرقابل تحمل باشد تبدیل به اکراه می شود. اکراه هم حکم فاعل معنوی را دارد دیگر شخص معاون نیست در آن صورت بلکه مباشر است. اما اگر تهدید سبک و قابل تحمل باشد، در این صورت معاون مباشر محسوب نمی شود.
با توجه به توضیح فوق آیا «تهدید»، صدق «توسط دیگری» می کند یا نه؟ در پاسخ باید گفت به نظر می رسد مانند موارد تحریک و تطمیع اشخاص عرفاً صدق توسط دیگری می کند.
 یک نکته ظریف در مسئله معاونت در آدم ربایی می توان متصور و بین برخی حالات قائل به تفکیک شد.به عنوان مثال  شخصی را تحریک می کنیم  ومی گوییم آقای الف شخص جسوری است این شخص را بربایید و در بیایان رهایش کنید. با این کار رویش کم می شود. در این صورت ما ذینفع نیستیم اما به مرتکب یاد می دهیم و اندکی تحریکش می کنیم. برخلاف صورتی که در جرمی ممکن است معاون ذینفع باشد. به عنوان مثال مرتکب را تحریک می کنیم که آقای الف را بربا و نزد من حاضر کن ، فلان مبلغ به شما می دهم.
بنابراین دو صورت را می توان متصور شد[۱]:
هرگاه معاون در جرم ذینفع باشد (معاون وقتی تحریک و ترغیب و تهدید می کند خودش در اثر ارتکاب جرم توسط دیگری ذینفع باشد) صدق توسط دیگری می کند و تحریک کنند و ترغیب کننده و تهدید کننده، معاون در حکم مباشر محسوب می شود .
.اما اگر تحریک کننده، ترغیب کننده و تهدید کننده ذینفع در ارتکاب جرم نباشد و صرفاً بدون این که در جرمی ذینفع باشد دیگری را راهنمایی می کند و او با توجه به راهنمایی های او مرتکب جرم می شود، این جا صدق توسط دیگری نمی کند. هر چند معاون تلقی می شود اما نه معاون در حکم مباشر.
 قیاسی،جلال الدین ، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم.تقریرات دوره دکتری، بهار ۹۶[۱]
به نقل از :
http://basijlaw.ir/